Forbrænding, skadelig varmepåvirkning af huden med fx varme væsker, damp, varme genstande eller ild. Førstehjælpen ved forbrænding er i alle tilfælde skylning af det forbrændte område med koldt vand. Der begyndes med vand direkte fra den kolde hane, derefter med behageligt køligt (dvs. ca. 15 °C) vand. Skylningen skal fortsættes, til det ikke svier mere, mindst 1/2 time. Det skal så vidt muligt undgås, at andet end det forbrændte område skylles. Skylningen af store forbrændinger fortsættes i ambulancen og på sygehuset. Se også brandsår.