Forçat, (fr., af forcer tvinge), galejslave; tugthusfange.