Footing, (eng., af foot (v.) vandre hen ad, af foot (sb.) fod), hurtiggang (som sport).