Fonopost, (gr. fono- + lat. post), postforsendelse af grammofonplader, diktafonvalser, lydbånd o.l. til særlig takst.