Fonogram, (gr. fono- + -gram), lydoptagelse på grammofonplade, magnetbånd o.l.