Fokusere, indstille (øjet el. et fotografiapparat el. opmærksomheden) skarpt på noget.