Fodermester, medhjælper i landbruget, der forestår pasning og driftsledelse af større besætninger af køer, svin eller fjerkræ. Uddannelsen til fodermester gennemføres på en landbrugsskole. Se også landbrugsuddannelser.