Flyer, (eng. flyver, af fly flyve, fare; 2 af am.), en lille og ofte farvestrålende løbeseddel.