Flydetrawl, trawl, der trækkes mellem havoverflade og -bund, fx til fiskeri efter kulmule og makrel.