Flydekran, kraftig kran, der med det til driften nødvendige maskineri er installeret på en stabil flåde eller pram, som kan være selvbevægelig eller indrettet til bugsering. De fleste større havne disponerer over en flydekran, hvis kapacitet normalt langt overstiger havnens faste kraners. I forbindelse med særlige opgaver som fx brobygning er der i nyere tid bygget flydekraner med ekstrem stor kapacitet. Verdens største flydekran, Svanen, blev bygget i Holland i 1990 til anlæg af Storebæltsbroen, hvor man ønskede at kunne lægge Vestbroens brofag a ca. 6000 t på plads som enheder. Den er 103 m lang, 72 m bred og 100 m høj og blev senere også anvendt ved anlæg af Øresundsbroen.