Flyaker, (af gr. phlyakes, plur. af phlyax, beslægtet med phlyos 'snak, sladder'), phlyaker, grotesk teaterform fra oldtiden. Flyakerfarcen udvikledes i den græske del af Syditalien (Magna Graecia) i 300- og 200-t. f.Kr. Der er kun få tekstfragmenter bevaret, men mange græske vasebilleder fremstiller genren. Spillene, som blev vist på simple sceneopbygninger, var dels grovkornede gengivelser af myter og tragedier, dels hverdagssituationer. De agerende var udstyret med groteske masker, fallosser og deformerende udstopninger.