Fluxlinje, hjælpemiddel i den klassiske elektrodynamik til anskueliggørelse af størrelsen og retningen af den magnetiske induktion, se magnetisme. Angående kvantiseret flux i superledere, se superledning.