Fluviometer, (lat. fluvio- + gr. -meter), apparat til måling af en flods hastighed.