Fluid ounce, (eng., af fluid 'flydende, væskeformig' og ounce), amerikansk og tidligere britisk rummål; forkortes fl oz. I USA er 1 fl oz = 1/128 US gallon = 29,57 ml. Det britiske mål var 1 fl oz = 1/160 imperial gallon = 28,41 ml.