Fluid, (af fr. fluide, af lat. fluidus, af fluere flyde), noget flydende; et flydende stof; væske.