Flueskimmel, Entomophthora, svamp, som angriber fluer. Når en flue inficeres af flueskimmel, påvirkes den på en endnu ikke forklarlig måde til at sætte sig på et højt sted, hvorefter svampen breder sig inden i fluen, som så dør. Flueskimmel udskiller enzymer, der nedbryder fluens krop. Svampen spredes ved at danne sporangiebærere, der trænger ud mellem fluens bagkropsled. Sporerne afskydes fra disse og lander i en zone omkring den nu døde, fastklæbede flue.