Flowundersøgelse, undersøgelse af blodgennemstrømningen, se kredsløbsundersøgelser.