Floristik, floristisk plantegeografi, den del af botanikken, der omhandler plantearternes udbredelse, variation mv. i et bestemt område. En god floristisk baggrund er fx en nødvendig forudsætning for arbejde med vegetationsøkologi og naturfredning.