Floreat, (lat., af florere blomstre), gid han (el. hun el. det) må blomstre (trives, leve i velstand og lykke); gid det må gå ham (el. hende el. det) vel.