Flood-light, (eng., af flood flod, strøm + light lys), stærkt projektørlys.