Flombelysning, (1. led da. flom 'strøm', oversat fra eng. flood), floodlighting, projektørbelysning af et større sceneri eller areal arrangeret således, at belysningen er jævnt fordelt. Flombelysning opnås ved anvendelse af bredstrålede projektører monteret på master enten enkeltvis eller i grupper, fx på et sportsstadion.