Flegmatisk, (af gr.), træg; upåvirkelig; sindig; koldblodig.