Flebologi, (gr. flebo- + -logi), læren om blodårerne.