Flashback, (af eng. flash glimt + back tilbage), inden for film handlingsindskud, der i tid ligger forud for hovedhandlingen.