Flamines, to grupper præster valgt blandt patricier- og plebejerslægter i det antikke Rom. Guderne Jupiter, Mars og Quirinus havde hver sin flamen (flamen Dialis, Martialis, Quirinalis): flamines maiores (de større). Desuden kendes ca. ti mindre flamines for andre guder: flamines minores. Ordets etymologi er ukendt, men romerne afledte flamen af filum 'bånd', fordi der på deres hovedbeklædning, som havde mange ligheder med etruskiske præsters, var et særligt bånd. Selvom hvervet, især som flamen Dialis, krævede overholdelse af en række taburegler, var det eftertragtet og prestigegivende.