Flagrant, (af lat. flagrans brændende), brændende; åbenbar; heftig.