Flagets lov, lovgivningen i det land, hvori et skib er registreret, og under hvis flag det sejler. Flagets lov finder i de fleste henseender anvendelse på retsforhold vedrørende skibet; dog gælder visse begrænsninger, når skibet befinder sig i et andet lands havne og havområder.