Flageolettist er et fransk ord for flageoletspiller.