Fladkabel, elektrisk kabel med flere ledere, som er isoleret fra hinanden og ligger side om side, så kablet bliver et bændel. Kablet er meget anvendt til dataforbindelser med mange parallelle forbindelser, idet det er fleksibelt og nemt at forsyne med konnektorer, som fx presses fast. Også højspændingskabler kan fremstilles som fladkabler.