Fjermøl, omfatter to familier af småsommerfugle: Pterophoridae og Alucitidae. Fjermøl har en karakteristisk hvilestilling, hvor vingerne holdes omtrent vinkelret på kroppen. Oftest er de hårede vingerande fligede med fjerlignende afsnit; denne specialisering er opstået uafhængigt inden for de to familier.