Fiskeristatistik, statistik, som vedrører fiskerierhvervet. Den officielle EU-harmoniserede fiskeristatistik udarbejdes af Fiskeridirektoratet i Landbrugs- og Fiskeriministeriet og omfatter fiskerflåden, fangster, landinger samt akvakulturer i form af dam- og havbrug. Danmarks Statistik belyser import og eksport fordelt på varer og lande samt forarbejdningsindustriens vareomsætning, løn og beskæftigelse, geografiske placering og økonomiske resultat. Siden 1995 har Fødevareøkonomisk institut udarbejdet regnskabsstatistik for fiskerierhvervet til belysning af de økonomiske forhold i erhvervet. En tilsvarende statistik for akvakulturerhvervet har instituttet startet fra 2004.