Firmagruppe, Europæisk Økonomisk Firmagruppe, EØFG, form for grænseoverskridende interessentskab, der kan indgås mellem virksomheder, der er hjemmehørende i mindst to EU-lande. EØFG blev indført ved EF-forordning i 1985. En firmagruppe, der er registreret i Danmark, er underlagt dels EU-regler, dels de ulovfæstede regler, der gælder i dansk ret for interessentskaber. En firmagruppe skal ledes af en eller flere forretningsførere, og der skal oprettes offentligt tilgængelige vedtægter. Som følge af deltagernes personlige, ubegrænsede og solidariske hæftelse (ligesom i et interessentskab) er der intet krav om en bestemt mindstekapital. Firmagruppen må ikke have til hensigt at oparbejde formue for deltagerne, men skal have som formål at understøtte deres egne virksomheder, fx gennem forarbejdning, markedsundersøgelser, salgsarbejde, indkøb mv. Firmagruppers oprettelse skal bekendtgøres i EF-tidende, og vedtægter mv. for en dansk indregistreret firmagruppe skal være tilgængelige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. En firmagruppe er specielt anvendelig, hvor virksomheder fra flere stater i fællesskab vil afgive bud på en entreprise, udlicitering e.l. hos EU eller hos en national myndighed.