Fire moderniseringer, begreb, der refererer til en gennemgribende modernisering af Kinas landbrug, industri og forsvar samt videnskab og teknologi. Begrebets oprindelse kan spores tilbage til Maos Læsenoter til "Sovjetunionens politiske økonomi" fra 1960, men blev først klart formuleret af ministerpræsident Zhou Enlai i 1964 og gentaget ved et møde i den nationale folkekongres i 1975. Efter Maos død og den kulturrevolutionære fløjs udrensning i efteråret 1976 kom de fire moderniseringer til at danne grundlaget for den førte politik. Det skete i form af en ambitiøs tiårsplan, udformet af daværende partileder Hua Guofeng, der sigtede på at bringe Kinas økonomi på niveau med de mest avancerede industrinationer i verden inden år 2000. De fire moderniseringer blev senere opgivet til fordel for Deng Xiaopings økonomiske reformpolitik.