Finnebørn, ca. 75.000 finske børn, som under krigene med Sovjetunionen 1939-44 blev evakueret til de skandinaviske lande, først og fremmest Sverige. Til Danmark kom ca. 4000 børn, der fordeltes hos plejefamilier over hele landet. Størstedelen vendte tilbage til Finland allerede under eller kort efter krigen, men lidt over 10% blev i Danmark. I 1992 dannedes Foreningen af finnebørn i Danmark.