Finnålsbiopsi, udsugning af celler fra et dybereliggende organ vha. en tynd nål med henblik på diagnose, se biopsi.