Finis sanctificat media, (lat.), hensigten helliger midlet.