Finis coronat opus, (lat.), enden kroner værket, dvs. når enden er god, er alting godt.