Finalis er et latinsk ord for slutningstonen i de gamle kirketonarter.