Finale, (ital., af lat. finalis 'afsluttende', af finis 'slutning, ende'), inden for musikken hyppigt anvendt betegnelse for sidste sats i flersatset musikværk, fx en symfoni eller en sonate. Også den scene, der afslutter en operaakt, og som ofte udvikler sig til et større ensemble, kaldes finale.