Final, (af lat. finalis afsluttende, endelig, af finis afslutning, ende), endelig; til slutning; hensigts-.