Fiktil, (af lat. fictilis, af fingere danne, skabe, forme), dannet af ler.