Figurere, (af fr. figurer, af lat. figurare danne, forme, af figura), udsmykke ved figuration; optræde som figurant; optræde; forekomme; udføre foreskrevne dansetrin.