Fidimere, (af lat. vidimere (formen fidimere formentlig opstået under påvirkning af påskriften in fidem copiæ til bekræftelse af afskriften)), bekræfte; attestere.