Fiction, (eng. fiction, via fr. af lat.), skønlitteratur; fiktionsdigtning; fiktion.