Fibrovasalstreng, (af lat. fibro- + vasal, af vas kar), inden for botanik sammensat karstreng.