Fibrillation, (af lat. fibrillatio, af fibrilla + -ation), flimren; korte muskelsammentrækninger i enkelte trådbundter.