Fibergyro, lasergyro, optisk instrument, der måler rotation. På en lille spole er viklet en 100-1000 m lang optisk fiber, hvorigennem lys udbreder sig i begge retninger. Når spolen roterer, vil de to lysretninger have forskellige gennemløbstider. Tidsforskellen kan registreres og omsættes til en rotationshastighed. Fibergyroer af høj kvalitet med en stabilitet på 0,1-1° pr. time anvendes fx i fly, mens meget billige instrumenter med større drift vil finde anvendelse til fx navigationssystemer i biler.