Feu, (af fr. feu ild (muligvis opr. om levering af lys og brændsel til skuespillernes påklædningsværelser)), spillepræmie; betaling pr. spilledag til en skuespiller ud over den faste gage.