Fervescere, (af lat. ferv- af fervere syde, bruse + -escere), hede; gøre hed; blive hed el. vred.