Feralier, (af lat. feralia 'hvad der vedrører lig eller ligfærd'), romersk fest, afholdt i februar for de afdøde forfædre; festen kaldtes derfor også dies parentales 'fædrene dage'. Om ritualet vides ikke meget. Se romerske fester.